Autorzy artykułów:

Przemysław Bartosik – historyk, bibliotekarz, publicysta. Rozprawę magisterską pt. ''Gospodarka i rozwój ludnościowy miast powiatu wałeckiego w latach 1772-1914 (z zarysem dziejów wcześniejszych)'' przygotował pod kierunkiem prof. dr. hab. Józefa Lindmajera w Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku. Nauczyciel historii w Szkole Podstawowej nr 1 w Wałczu oraz bibliotekarz w Zespole Szkół nr 1 w Wałczu. Od października 2006 r. prowadzi wykłady z historii powszechnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu. Autor książek: ''Dzieje Kornelówki 1945-2004'', ''Czas przełomu. Rzecz o transformacji polityczno-ustrojowej w Wałczu po 1989 r.'', ''Dobino i Różewo: Moja Mała Ojczyzna'', ''Dzieje wsi Szwecja nad Piławą'' oraz kilkudziesięciu artykułów prasowych publikowanych w ''Pojezierzu Wałeckim'', ''Tygodniku Nowym'', ''Gościu Niedzielnym'' oraz ''Zeszytach Wałeckich''. Członek Wałeckiego Klubu Miłośników Miasta w Wałczu. Praca naukowo-badawcza autora koncentruje się obecnie na historii najnowszej Wałcza i powiatu wałeckiego. 

adres: histor@poczta.onet.pl

 

Jarosław Lemański – Historyk. Absolwent Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku. W roku 2002, w Instytucie Historii PAP w Słupsku, obronił tytuł magistra historii na podstawie pracy pt. „Rozwój i zastosowanie samoczynnej i samopowtarzalnej długiej broni strzeleckiej wojsk lądowych w okresie II wojny światowej”. Od 2002 roku członek i współzałożyciel „Pomorskiego Klubu Eksploracji Umocnień z Miastka” zajmującego się głównie badaniem północnej flanki „Wału Pomorskiego”. Od wielu lat hobbystycznie interesuje się historią wojskowości, zwłaszcza w XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju broni wojsk lądowych.

adres: lemanhk@wp.pl