ArtykułyGaleriaLinkiAutorzy


Artykuły Przemysława Bartosika Artykuły Jarosława Lemańskiego
12-02-2007r.

Przemysław Bartosik

Za drutami

W latach II wojny światowej na terenie ziemi wałeckiej w oflagu Westfalenhof-Grossborn (obecnie Kłomino) prowadzona była działalność kulturalno-oświatowa. Jedną z form tej działalności była praca dziennikarska, prowadzona przez grupę zawodowych dziennikarzy warszawskich, którzy znajdowali się w obozie jenieckim.

Przemysław Bartosik

Na robotach w Alt Prochnow

W niewielkiej wsi Próchnowo, położonej nad jez. Betyńskim w odległości 10 km na południowy wschód od Mirosławca, znajduje się zabytkowy pałac wraz z zachowanym doń kompleksem budynków gospodarczych. Po wojnie stacjonowało tu Państwowe Gospodarstwo Rolne (PGR), dziś to teren prywatny. Wśród mieszkańców naszego powiatu niewielu zapewne słyszało, że w czasie II wojny światowej na terenie niemieckiego majątku ziemskiego w Próchnowie (Alt Prochnow) znajdował się obóz pracy, w którym przetrzymywani byli robotnicy przymusowi i jeńcy wojenni różnych narodowości. Ich liczbę szacuje się na ok. 250 osób. Najwięcej było jeńców rosyjskich, których odizolowano od reszty obozu i traktowano w szczególnie brutalny sposób.

Przemysław Bartosik

Raporty wałeckiego starosty

O najważniejszych aspektach kształtowania się powojennego życia Wałcza i powiatu wałeckiego, a więc jego stanie bezpieczeństwa, sytuacji społeczno-politycznej oraz gospodarczej, dowiadujemy się m.in. z odtajnionych sprawozdań sytuacyjnych Starosty Wałeckiego do Wojewody Szczecińskiego z 1945 roku. Zachowane dokumenty spisywane były przez starostę co miesiąc. Pozwalają one na pokazanie często nieznanej, powojennej historii naszego regionu.

Przemysław Bartosik

Wszystko było w rękach Niemców

"Przeglądając niemiecką dokumentację archiwalną natknąłem się na wycinek dwóch schematów, obrazujących wykaz instytucji "Kreis Deutsch Krone". Schematy te pochodzą z lat 1931-1938. Napisane "szwabachą" (pismem gotyckim) owe źródła ukazują nam wiele ciekawych informacji o naszym regionie."

Przemysław Bartosik

Ekscelencja Arnold Wahnschaffe

Sylwetka człowieka związanego z powiatem wałeckim, który wpłynął na historię Rzeszy Niemieckiej.

Przemysław Bartosik

Nocni goście na kwaterze

Przejazd polskich żołnierzy przez Człopę w 1945 roku.

Przemysław Bartosik

Tajemnicze spotkanie

W dniu 26 stycznia 1945 r. Arthur Greiser udał się do Wałcza ( Deutsch Krone ) w celu spotkania się z Heinrichem Himmlerem znajdującym się tam w wojennej kwaterze mieszczącej się w specjalnym pociągu &bdquoSteiermark&rdquo. Jaki był cel tej wizyty?

Przemysław Bartosik

Włodarze regionu

Każde miasto powiatu wałeckiego miało na przestrzeni dziejów swojego burmistrza. To czasy i sytuacja polityczna wpływały na to kim byli, w co wierzyli, jakie sprawy i wydarzenia stawały się priorytetem. Wielu z nich swoje pasje wielokrotnie poświęcało urzędowi, bo miasto i mieszkający w nim ludzie byli najważniejsi. Oto sylwetki niemieckich burmistrzów naszego regionu sprzed 1945 roku.

Przemysław Bartosik

Wokół niemieckiego dziedzictwa

Czyli powojenne dzieje Wałeckich pomników.

Przemysław Bartosik

Zdobycie Piły w 1945 roku

Artykuł jest przyczynkiem do dalszych badań nad działaniami wojennymi, jakie miały miejsce w Pile w 1945 roku. Skorzystano ze wspomnień zebranych przez doktora Stukowskiego, mieszkańca przedwojennej Piły, w książce "Bis Zuletz in Schneidemühl" ("Do ostatka w Pile"). 

Przemysław Bartosik

Dzieje wałeckiego garnizonu ( 1787-1945 )

W artykule przedstawiono dzieje garnizonu Wałcza w latach 1787-1945.

Przemysław Bartosik

Droga do "ujednolicenia"- na podstawie notatek Kierownika NSDAP w Wałczu

W artykule opisano konflikt pomiędzy kościołem katolickim a nazistami na ziemi wałeckiej.

Przemysław Bartosik

"Blitzkrieg" załamał się u bram Warszawy

Opisano tu rolę powiatu Wałeckiego jako bazy wypadowej do agresji na Polskę w 1939 roku.

Przemysław Bartosik

W czasach terroru...

Artykuł o losach polskich robotników przymusowych na ziemi wałeckiej w latach 1939-1945. Zawiera fragmenty relacji świadków.

Przemysław Bartosik

Zadrucie - czyli dzieje obozu jenieckiego - Oflag II C Woldenberg ( 1940-1945 ) 

Autor opisuje dzieje obozu jenieckiego w pobliżu Dobiegniewa.


Przemysław Bartosik

Ucieczka z ukochanej ojczyzny

Artykuł opisuje przebieg ewakuacji ludności niemieckiej w rejonie Wałcza w 1945.

12-02-2007r.

Jarosław Lemański   

Pociąg Pancerny pod Bobolicami cz.2

Kiedy w 2005 roku napisałem artykuł dotyczący niemieckiego pociągu pancernego nr 77. brakowało mi wciąż dokładniejszych informacji dotyczących jego zniszczenia. Po mimo tak ewidentnych braków zdecydowałem się umieścić artykuł na tej stronie, mając nadzieję na odzew ze strony kogoś kto mógł by posiadać na ten temat ciekawe informacje. Jak się niebawem okazało postąpiłem słusznie, bowiem artykuł mój przeczytał pan Bronisław Malinowski, który na stronie internetowej MGOK z Bobolic, w nawiązaniu do mojego artykułu umieścił bardzo ciekawe uzupełnienie, zawierające szereg szczegółów dotyczących ostatniego dnia walki pociągu pancernego nr77.

12-02-2007r.

Jarosław Lemański

Niezwykły Miastecki Generał

Nowy artykuł dotyczący osoby księdza Generała Bernarda Wituckiego, żołnierza II wojny światowej, który po wojnie był proboszczem między innymi w Wałczu i Miastku.

Dzięki  uprzejmości jednego z czytelników, który udostępnił szereg zebranych przez siebie materiałów, możliwe stało się  napisanie znacznie szerszego artykułu, w którym sprostowano i uzupełniono wiele nieścisłości z  życiorysu ks. gen. B. Wituckiego.Jarosław Lemański

Pseudonim "Skocz" czyli Alojzy Bruski

Kiedy w 2005 roku postanowiłem napisać krótką notatkę biograficzną poświęconą panu Alojzemu Bruskiemu pseudonim &bdquoSkocz&rdquo, udało mi się odnaleźć tylko niewiele skąpych informacji dotyczących jego życia i działalności konspiracyjnej. Mimo tego zdecydowałem się umieścić ten artykuł na stronie internetowej. Jak się okazało była to decyzja słuszna, bowiem przeczytał go Adam Bruski, syn opisywanego przeze mnie Alojzego Bruskiego. Pan Adam skontaktował się ze mną i w drodze korespondencji przekazał sporo ciekawych szczegółów dotyczących życia i działalności swojego ojca. Korespondencja z panem Adamem Bruskim pozwoliła mi nieco poszerzyć i uzupełnić ten artykuł, za co serdecznie mu dziękuję.


Jarosław Lemański

Zarys Historii Miastka (Rummelsburg)

Krótka historia niewielkiego pomorskiego miasta - Miastka (Rummelsburg) , stanowiąca podsumowanie dotychczasowej wiedzy na jego temat, dostępnej w różnych źródłach.

Jarosław Lemański

Czwarty Pomorski Pułk Czołgów Ciężkich

Powstanie, organizacja i walki 4 pułku czołgów ciężkich, który w skłądzie 1 Armii Wojska Polskiego brał udział w walkach na Pomorzu w 1945 roku. Wersja Uzupełniona.

Jarosław Lemański

Pamiątki z Rummelsburga

Niewielka galeria przedmiotów, wraz z opisem, pochodzących z Miastka z czasów niemieckich.


Jarosław Lemański

Zdobycie Miastka

Opis okoliczności w jakich doszło 3 marca 1945 roku do zdobycia Miastka (Rummelsburga) przez pododdziały 10.Dywizji Strzeleckiej Gwardii. Przy opracowaniu wykorzystano wspomnienia dowódcy tej dywizji gen. H. Hudałowa.

Jarosław Lemański

Pociąg Pancerny pod Bobolicami

Artykuł opisuje pociąg pancerny zniszczonego w dniu 26 lutego 1945 przez Rosjan w okolicy Bobolic.


 

 

Zobacz też stronę Pomorskiego Klubu Eksploracji Umocnień z Miastka: